Dijelu

Ovaj dio je namijenjen za veterane i ima 30 članova. Ona učestvuje na fudbalskim takmičenjima u odjelu i upisana je u FFF (Francuska fudbalska federacija).