ESC je umiješan u razvoj sportskih i kulturnih aktivnosti u zajednici Couërona kroz projekte s različitim asocijacijama. Evo uzorka:

Liga obrazovanja: ESC održava privilegirane odnose s sekularnom asocijacijom Couërona, s kojim je sarađivali 50 godina u organizaciji kulturnih aktivnosti: teatra, ples itd.

Općinski sportski ured: ESC adheres i aktivno doprinosi funkcioniranju onih koji su u zajednici čiji moto “sport za sve i najviši nivo za svaki” odgovara njegovim vrijednostima.

Odnosi s drugim klubovima: ESC ne zabranjuje tu organizaciju, u slobodnom ili natjecanju, o bilo kojoj disciplini predstavljenom od strane UFOGA, ali učestvuje u lokalnom konsenzusu da se ne otvori natjecanje u konkurenciji u sportu ponuđeno prethodno od strane drugog kluba koji učestvuje u takmičenju francuskog federacijskog sindikata.