Naša različita mjesta u praksi:

Gimnastička dvorana Jules.

Quai Emile paraf (kanu-kayak):

Pierre-Moisan Gimnazijum:

Rene Gaudin sportski kompleks:

Léo Lagrange sportski kompleks:

Sportski kompleksi Patrick Dufief i Paul Langevin:


Opštinski plivački bazen Baptiste-Lefvre: