Dijelu

Sekcija se pridržava FFSA (Francuska Federacija prilagođene sporta) i usmjerena je na lica u situacijama intelektualnog invalida, koji žele vježbati sportsku aktivnost u svim conviviality (rukometaškoj, košarci, atletici, petanque, tenisa, itd.). Ona ima oko 30 članova (18 do 20 sportista i 11 supervizora). Ona ne učestvuje u takmičenjima, ali čini neke prijateljske šibice unutar zvijezde i susreta sa susjednim klubovima. Ona organizira izjašnjene članove (World rukometaša, igre, itd.) i da proslavi kraj sezone, sekcija je stvorila prilagođene Olimpijade.